Kallelse extrastämma 13 juni 2022

Bostadsrättsförening Taltrasten kallar samtliga medlemmar till extra föreningsstämma den 13 juni 2022 kl 19:00 vid föreningslokalen.

Kallelse extrastämma 13 juni 2022