Taltrastens årsstämma 2020

Taltrastens årsstämma avhölls onsdagen 19 februari

Innan stämman fanns möjlighet att mingla och inmundiga enklare förtäring.

Under den från HSB speciellt inbjudna stämmo-ordförande Hans Janssons ledning lotsades den för dagen femtiofyrahövdade  publiken som representerade 43 lägenheter  igenom den digra dagordningen.

Styrelsen berättade om vad som timat under året och om framtida projekt. HSB-ekonomen Johan Lindén redogjorde för föreningens ekonomi  på ett pedagogiskt sätt. Fyra styrelseledamöter avtackades för sin tid i styrelsen. Kvällen avslutades med fortsatt mingel för medlemmarna och att den nya styrelsen konstitutionerade sig. Hur den nya styrelsen ser ut kan läsas under styrelsefliken på hemsidan. Där kan också stämmoprotokollet läsas när det är justerat och klart.