Andrahandsupplåtelse

Funderar du på att hyra ut din lägenhet i andra hand? Eller kanske låna ut den till en familjemedlem?

Om du för tillfället eller inom snar framtid inte har behov av din lägenhet har du möjlighet att upplåta den i andra hand. För att få göra det, måste du ange beaktansvärda skäl *.

Oavsett om du hyr ut den eller lånar ut den krävs det att du ansöker om tillstånd för andrahandsupplåtelse.

Att tänka på:

Du ska ha ett skriftligt godkännande från styrelsen angående din andrahandsupplåtelse, om godkännande saknas riskerar du att förverka nyttjanderätten till lägenheten.

Mellan dig som hyresvärd och din hyresgäst bör det finnas ett skriftligt hyresavtal.

Tillstånd för andrahandsupplåtelse ges normalt sett upp till ett år i taget.

Om styrelsen avslår din ansökan kan du överklaga till Hyresnämnden.

Bostadsrättföreningen tar enligt stadgarna ut en avgift som högst är 10% av ett prisbasbelopp.

Denna avgift kan debiteras separat och det är bostadsrättsinnehavarens skyldighet att se till att den betalas i tid.

Hur ansökan går till:

Du ska själv lämna in en skriftlig ansökan till styrelsen i föreningen där det framgår varför du vill hyra ut din lägenhet, till vem och under vilken tid. Riktlinjer för andrahandsupplåtelse hittar du här andrahand_riktlinjer.pdf

Ansökningsblanketter om andrahandsupplåtelse hittar du här  andrahand.pdf

Ansökan skickas till:
HSB Brf Taltrasten
112 84 Stockholm

* exempel på beaktansvärda skäl är studier eller arbete på annan ort, militärtjänstgöring, provbo med en partner m.

Lite mer om andrahandsupplåtelse hittar du här

www.hsb.se/stockholm/Aktuellt/andrahand-nya-riktlinjer/