Brandskydd

I Brf Taltrasten jobbar vi aktivt med ett Systematiskt Brandskydd (SBA).  Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) ansvarar såväl hyresgäster/boende som fastighetsägare/styrelse i ett flerbostadshus för brandskyddet. Ansvaret innebär att nödvändiga åtgärder skall vidtas för att förebygga brand och för att förhindra eller begränsa skador till följd av brand.  

Här är några regler vi alla ska följa:

 • Ingenting får förvaras i utrymningsvägar eller trapphus, definitivt inte barnvagnar.
 • Ingen förvaring av returpapper och annat avfall är tillåten i trapphus och korridorer.
 • Möbler, varor eller annat får inte ställas upp i utrymningsvägar, ej heller tillfälligt.
 • Inget brännbart material får ställas upp utomhus intill husfasaden.
 • Dörrar till allmänna utrymmen och andra lokaler skall hållas stängda när ingen vistas där.
 • Fönster i trapphus skall gå att öppna för att kunna evakuera brandgaser.
 • Branddörrar får inte ställas upp med kil, snöre eller annat sätt och skall enkelt gå att stänga.
 • Framkörningsvägar för räddningsfordon skall vara framkomliga och röjda från snö eller andra hinder.
 • Förvara inga brandfarliga vätskor, som bensindunkar, i vindsförråd eller källare.
 • Se till att ha en fungerande brandvarnare i din lägenhet. Brandvarnare bör placeras utanför sovrum, helst i hallen. En brandvarnare bör inte vara äldre än 10 år. Kontrollera brandvarnaren en gång/månad genom att trycka på testknappen.
 • Var aktsam med sådant som kan orsaka en brand – till exempel levande ljus, elektriska apparater och spis.

Rädda, varna, larma, släck

 1. Gör så här om det börjar brinna:

Rädda  först dem som är i livsfara, men utsätt inte dig själv för risker. Ta dig ut så snabbt du kan.  Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt. Därför måste du ner under röken, nere vid golvet är det lättare att se och andas.

Vid brand i lägenheten – utrym och stäng lägenhetsdörren mot trapphuset. Då stänger du både in röken och begränsar tillgången till syre vilket hindrar brandens tillväxt.

Vid rökfyllt trapphus – stanna i lägenheten.

Om du kommer till en stängd dörr, öppna den inte utan att först ta reda på om det brinner på andra sidan. Om du känner på dörren upptill och den är varm brinner det förmodligen på andra sidan.

Varna  alla som hotas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet.

Larma  räddningstjänsten genom att ringa 112. Möt upp räddningstjänsten när de kommer.

Släck  branden om du bedömer att du klarar det. Använd en handbrandsläckare och spruta mot glöden inte på lågorna.

Detta är normalt den ordning som rekommenderas. Men det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du verkligen ska agera. Om ni är flera som kan hjälpas åt kan ni göra flera åtgärder samtidigt.

brandskydd.pdf