Föreningslokalen

Föreningen har en samlingslokal i källaren på Vapengatan 19. Lokalen används exempelvis vid föreningens stämmor. Övriga tider kan medlemmar i föreningen låna lokalen för privata tillställningar. Då lokalen ligger under lägenheter är det viktigt att ljudnivån sänks vid aktiviteter efter klockan 22. Bokning av lokalen görs via det digitala bokningssystemet. 

Lokalen är utrustad med kyl/frys, mikro och kaffebryggare samt bord och stolar för cirka 30 personer. Föreningsmedlemmar städar lokal och WC efter användandet. Golv sopas eller dammsugs och våttorkas. Stolar och bord ställs i ordning och soporna ska slängs. Lokalen är populär och det viktigt att inte göra bokningar som inte används så att alla får chans att nyttja den. 

Varje föreningsmedlem som lånar lokalen ansvarar för varsamt nyttjande. Lokalen ska lämnas i gott skick.

Varje dag är uppdelad i tre bokningsbara pass: 07:00-12:00, 12:00-17:00 samt 17:00-23:00

Bokning av lokalen görs via det digitala bokningssystemet. Varje hushåll kan boka lokalen max 25 pass per år.

Lokalen får inte användas för kommersiell verksamhet utan styrelsens tillstånd. Observera att du inte får använda föreningslokalen för uppehåll till exempelvis byggfirmor, filmteam eller andra utomstående entreprenader som du själv anlitat.