Gas

STOCKHOLM GAS >>

Öppnas i nytt fönster.

Vår gasleverantör

Stockholm Gas levererar gas till våra fastigheter, du får en separat faktura från företaget. Det är inte tillåtet att bygga för skarvkopplingarna på gasledningarna. Om du vill plugga igen din gasledning är det viktigt att du kontaktar styrelsen först samt använder dig av en auktoriserad/behörig gasinstallatör.

Installationer

Alla installationer av gasprodukter ska göras av en auktoriserad gasinstallatör, var även noga med att stämma av vilken märkning dina gasprodukter ska ha samt vilket nät och gaskvalitet som de kopplas till.

Tänk på att stadsgas är lättare än luft och stiger uppåt, skulle din spis sakna flamsäkring (som stoppar gasflödet om en flamma inte kan detekteras) och läcka ut gas kommer denna gas i regel ta sig ut via ventilationen. Till skillnad från tex gasol som är tyngre än luft och  därför sjunker ned mot golvet vid läckage. Den som ändå vill installera ett gaslarm behöver därmed placera detta högt. Man bör också försäkra sig om att eventuell utläckande gas kan strömma fritt runt larmet. Enbart gamla spisar saknar flamsäkring, då dessa blev olagliga 1996. Stadsgasen består av 50 % gas och 50 % luft. Gasen är en blandning av biogas och naturgas. Det är även tillsatt ett doftämne som gör att det uppstår en otrevlig kemisk doft om gasen stannar kvar i lägenheten utan att förbrännas.

Vid flytt

Vid flytt behöver man anmäla sig till stockholmgas:

FLYTTA IN ELLER UT?

(Öppnas i nytt fönster.)