Hobbyrum

Föreningen har två hobbyrum där medlemmarna kan slipa, måla, bygga, meka med cyklar m.m.

Hobbyrummen är belägna i källaren på Blommensbergsvägen 163  och i källaren på Hägerstensvägen 162

Rummet på Blommenbergsvägen öppnas med din vanliga portnyckel. För åtkonst till det på Hägerstensvägen kontaktas styrelsen. Om du avser att lämna saker kvar i rummet t.ex. för torkning, ska du hänga upp en lapp som anger vems sakerna är och hur du kan nås. Målarfärg och lösningmedel får inte lämnas kvar. Observera att föreningen ej ansvarar för kvarlämnat material.

För allas trevnad, städa och lämna rummet i det skick du själv skulle önska att finna det i.

Det är olämpligt spraymåla då lukt och lösningsmedel sprider sig i trapphuset