Information om markiser

I samband med föreningens renovering av balkonger finns det anledning att informera om vad som gäller för de lägenhetsinnehavare som har fönstermarkiser monterade ovanför balkongen, och för de som eventuellt vill montera en ny markis.

Förutsättningen är att underhållsansvaret för markisen faller på lägenhetsinnehavaren, eftersom samtliga markiser monterats på initiativ av nuvarande eller tidigare lägenhetsinnehavare. Det betyder att den boende ansvarar för alla kostnader som kan uppkomma i samband med markisen, och för att markisen inte orsakar skada på person, egendom eller fastighet.

Nymontering av markiser

Det är tillåtet för lägenhetsinnehavare att på egen bekostnad montera markis ovanför balkongen. Kravet från föreningen är att installationen görs fackmannamässigt, och att det tyg som styrelsen har valt ut med beteckning D313 Rome Red. Detta tyg är ganska likt det tyg som de flesta befintliga markiser är utrustade med, men inte identiskt eftersom samma tyg inte går att få tag på längre.

Enligt Stockholms Stads stadsbyggnadskontor krävs inget bygglov för markiser som fälls ut, men dessa regler kan ändras och det åligger alltid den som vill montera en markis att kontrollera om bygglov krävs.

Övriga installationer på balkongerna och fasaderna

Andra fasta installationer på balkonger eller fasad, till exempel parabolantenn eller belysning, kan i vissa fall tillåtas, men kräver alltid styrelsens godkännande i förväg. I vissa fall kan även bygglov krävas. Kontakta alltid styrelsen om du vill göra en fast installation av något slag utomhus.

Ej tillåtet att borra i fasaden

Vänligen observera att det inte är tillåtet att borra i fasaden.