Renoveringar

Vid alla renoveringar, förutom att måla, tapetsera, slipa parkettgolv, lägga nytt golv eller renovera ytskikt eller liknande ska ni använda blanketten "Regler samt blankett för ändring av lägenhet" och mejla den till service.stockholm@hsb.se

T ex är endast kolfilterfläkt tillåtet att använda, ventilationskanalerna får inte täckas av skåp, vid kakling ska intyg från hantverkarna lämnas att de har kunskap om våtskikt, görs hål i kalket måste det våtskiktstätas för att minska risk för mögel.

Regler_för_ändring_av_lägenhet.pdf

Svarstiden kan variera från 4-8 veckor beroende på styrelsens arbetsbelastning. Tänk gärna på att styrelsen är dina grannar och gör sitt styrelseuppdrag på sin fritid. Respektera att kontakt ska ske per mail ej sms eller samtal till styrelsemedlemmar.