Sopor

Sophanteringen sker enligt följande:

Hushållssopor:

Hushållssopor kastas i sopnedkastet i respektive trappuppgång alternativt i sopskåpen mellan husen på Hägerstensvägen 160 och 162. Har ni grillat på gården och har sopor släng dessa i sopskåpen då papperskorgarna på gården snabbt blir fulla. När papperskorgarna blir fulla går de inte att stänga och då kommer fåglarna att sprida ut skräpet på vår fina gård.

Matavfall

De bruna påsarna med matavfall lämnas i det bruna sopskåpet som är beläget mellan husen på Hägerstensvägen 160 och 162. Skåpet låses upp med portnyckeln. Bruna påsar finns att hämta i ett skåp i tvättstugorna.

Glas, kartong, returpapper, platstförpackningar och metall lämnas i någon av de närliggande återvinningsbehållarna som finns vid Aspuddsparken och Aspuddens tunnelbanestation.

Grovsopor (ej elavfall):

Den sista fredagen ojämn månad (kan tidigareläggas, se aktuella containertider i nyhetsbrevet) förutom juli, ställs en container ut över helgen mellan portarna på Hägerstensvägen 160 och 162.

Syftet med containern är att medlemmarna ska kunna kasta sina grovsopor. Det är däremot inte tillåtet att använda den för t.ex. byggavfall vid större renoveringar av lägenheten, eftersom den då fylls alldeles för snabbt! Om Containern är låst  öppnas den med portnyckeln.

Elavfall:

Elavfall ska kastas på en miljöstation eller återvinningscentral. Närmaste återvinningscentral finns i Östberga. Mindre elavfall (upp till en mikrovågsugns storlek) kan vid vissa tillfällen lämnas till Mobila miljöstationen som besöker Aspudden några enstaka gånger per år. Läs mer här.

ÅVC Östberga
Huddingevägen/Sockenvägen, Östberga.
Se även Gula Sidornas kartsidor: 55B/C3.

Öppettider: Måndag-torsdag 10-20, fredag 10-16 och lördag-söndag 9-16

Självklart kan grovsoporna direkt kastas hos ÅVC i Östberga då containern inte finns på plats.

Var lämnar jag mitt avfall?

Den mobila miljöstationen kommer några gånger per år!