Länkar

Bredbandsbolaget

Bredbandsbolaget erbjuder bredband med höga hastigheter för internetaccess, telefoni, digital-tv och andra tjänster.

Com hem

Com Hem är en av Sveriges största operatörer och når cirka 40 procent av landets hushåll med vårt nät och våra tjänster inom tv, höghastighetsbredband och telefoni.

Energibevakning

Energibevakning jobbar med skötsel service av bostadsrättsföreningar, hyres, kontor, lager och industrifastigheter.

Hornsplans lås AB

Hornsplanslås startade 1953. Vi arbetar i Stockholm och dess omnejd, vi är 5 personer som utför lås & dörrinstallationer av hög kvalitet. Vi har lång erfarenhet inom säkerhet och är auktoriserade låsmästare samt är innehavare av mästarbrev och gesällbrev.

HSB Stockholm

Vi är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning.

Liselotte Lööf

Vi erbjuder ett antal tjänster inom avfallshantering, entreprenad och tågverksamhet – i stort och smått, från att ha totaldriften för Stockholms återvinningscentraler till att hjälpa fastighetsägare välja sopkärl till grovsoprummet, från att ha ansvaret för all affischering i Stockholms lokaltrafik till att hyra ut en lokförare. Oavsett vad du behöver inom dessa verksamheter är du välkommen att kontakta oss så hittar vi en lösning åt dig.