Taltrastens årsstämma 2018

Tisdagen den  22 februari avhölls  Brf Taltrasten årstämma.  Ett 30-tal medlemmar slöt upp. Nya stadgar togs i andra dragningen. Tre  gamla styrelsemedlemmar avtackades   och fem nya valdes in i styrelsen.

Kontakt

styrelsen@taltrasten.se

 HSB Brf Taltrasten
112 84 Stockholm

 Taltrasten på Facebook

Felanmälan

Information om hur du gör felanmälan.

Felanmälan