Taltrastens årsstämma 2019

Torsdagen den  21 februari avhölls  Brf Taltrasten årstämma.  Ett 30-tal medlemmar slöt upp. Stämmordförande Hans Jonsson lotsade  mötet  igenom den digra dagordningen. Tre ledamöter lämnade styrelsen och en ny ledamot valdes in. Den nya styrelsen består av åtta ordinarie  ledamöter och två suppleanter. En ny interrevisor och två ledamöter till valberedningen valdes också på denna stämma som avslutades med avtackning av de avgående ledamöterna.

Kontakt

styrelsen@taltrasten.se

 HSB Brf Taltrasten
112 84 Stockholm

 Taltrasten på Facebook

Felanmälan

Information om hur du gör felanmälan.

Felanmälan