Styrelsen tar sommaruppehåll till 13 augusti

Under sommaren har styrelsen uppehåll. Nästa styrelsemöte är måndag 13 augusti. Styrelsemailen läses mer oregelbundet. Beslut om renoveringar med mera tas först den 13 augusti. Vid brådskande ärenden vänd er till HSB eller Energibevakning

Taltrastens årsstämma 2018

Tisdagen den  22 februari avhölls  Brf Taltrasten årstämma.  Ett 30-tal medlemmar slöt upp. Nya stadgar togs i andra dragningen. Tre  gamla styrelsemedlemmar avtackades   och fem nya valdes in i styrelsen.

Kontakt

styrelsen@taltrasten.se

 HSB Brf Taltrasten
112 84 Stockholm

 Taltrasten på Facebook

Felanmälan

Information om hur du gör felanmälan.

Felanmälan