Taltrastens Stämma 2020

Välkommen onsdag 19 februari på Taltrastens årsstämma 2020

18:30 öppnar samlingslokalen på Vapengatan 19. Passa på att snabbläsa årsredovisningen. Klockan 19 börjar Stämman

Här hittar du Årsredovisningar ( den aktuella årsredovisningen publiceras inom kort)

Välkommen! / BrF Taltrastens styrelse

Containerhelg 24 januari -27 januari-2020

 Containern för grovsoporkommer  varannan månad. Det blir sista helgen i ojämn månad med några undantag. Om containern är försedd med lås fungerar portnyckeln. Kommande fredagar när containern kommer är 24 janauri,  27 mars, 29 maj, -25 september och 27 november. 


IMG 9607

Bytesrummet stängs temporärt under hösten

Vårt bytesrum på Blommensbergsvägen stängs och har tömts  den 27 september. I rummet finns röranslutning till de liggande stammarna som behöver vara åtkomliga under reliningprojektet. Det populära och väl använda bytesrummet kommer att öppna igen under våren 2020.

Kontakt

styrelsen@taltrasten.se

 HSB Brf Taltrasten
112 84 Stockholm

 Taltrasten på Facebook

Felanmälan

Information om hur du gör felanmälan.

Felanmälan