Styrelsen

Brf  Taltrastens styrelse består av följande personer:

Ordförande

Anna Steorn

Vice ordförande

Viktor Hemling

Ledamöter

Kristian Borryd

Christian Lovering

Frida Vestberg

Måns Wide

HSB-representant

Lena Lindborg

Förvaltare HSB

Eva Håkans

Revisorer

Anna Norlén - revisor

Enar Öste - revisorssuppleant