Kallelse & dagordning till årsstämma 16 februari 2022

Bostadsrättsförening Taltrasten kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma den 16 februari 2022 kl 18:00 vid föreningslokalen.

Kallelse med dagordning finnes att ladda ned nedan:

Kallelse & dagordning till årsstämma 16 februari 2022